Brochure

Please complete the form below and we will send you our brochure  By submitting this form, I agree that Chronolife may store and use my personal data as described in the Privacy Policy.

  Close

  Contact

  Smart Textile

  F.A.Q

  SMARTPHONE-APPLIKATION

  • Din smartphone är inte ansluten till Internet

  Kontrollera din internetanslutning genom att gå till inställningarna i din smartphone.

  • Din smartphone är inte kompatibel med programmet

  De minimikrav som smarttelefonen måste uppfylla för att kunna använda Smart Textile-applikationen är följande: RAM: 4G / BLE: 5.0 / iOS-version: 13 / Android-version: 10

  • Din smartphone är inte ansluten till Internet

  Kontrollera din Internetanslutning i parametrarna för din smartphone.

  • Ditt slutanvändar-id är inte giltigt

  Kontakta det företag som har levererat paketet till dig.

  • Parametrarna för din smartphone är inte korrekt konfigurerade

  Kontrollera att din smartphone inte är i energisparläge, att WIFI, geolokalisering och Bluetooth är aktiverade och att datasynkronisering är aktiverad.

  • Du har inte gett programmet tillgång till kameran på din smartphone

  Kontrollera i dina parametrar att Smart Textile-applikationen har tillgång till kameran.

  • Applikationen har inte installerats korrekt:

  Installera om Smart Textile-applikationen.

  T-TRÖJA/ANSLUTNING TILL ANSÖKAN

  • Enheten är inte laddad:

  Se till att du laddar enheten i 3 timmar för en fullständig laddning.

  • QR-koden och smarttelefonen är för långt ifrån varandra

  Placera smarttelefonen närmare QR-koden och försök igen.

  • QR-koden och smarttelefonen är för nära varandra

  o Placera smarttelefonen längre bort från QR-koden och försök igen så att fokuseringen kan fungera.

  • Du har inte godkänt programmet för att få tillgång till din kamera

  Gå till smartphone-parametrarna för att auktorisera användningen av kameran med Smart Textile-applikationen.

  • Bilden av QR-koden är suddig

  Försök att fokusera QR-koden igen med smarttelefonens kamera.

  • Det finns inte tillräckligt med ljus:

  Försök att flytta dig till en plats där du har mer ljus och försök att skanna QR-koden igen.

  • Det är för mycket ljus

  Försök att flytta till en plats med mindre ljus och försök att skanna QR-koden igen.

  • QR-koden är inte längre läsbar på etiketten:

  Om du har behållit den ursprungliga plastpåsen med enheten (rekommenderas) kan du hitta QR-koden på den också, annars om du har flera enheter, använd en annan och skanna dess QR-kod. Om ingetdera är möjligt, vänligen kontakta det företag som levererade enheten till dig.

  • Batteriet i t-shirten är urladdat

  Ladda t-shirten i 3 timmar för en full laddning.

  • Bluetooth-anslutningen är inte aktiverad

  Kontrollera att Bluetooth-anslutningen är aktiverad på din smartphone och skanna etiketten om det behövs.

  • T-shirt-enheten är inte aktiverad:

  Aktivera enheten genom att skaka det elektroniska kortet som är placerat på enhetens nedre framsida och skanna QR-koden igen om det behövs.

  • Enheten och smarttelefonen är för långt ifrån varandra

  Placera smarttelefonen närmare enheten (högst 2 meter bort) och skanna QR-koden igen om det behövs.

  • Uppdateringen av applikationen har inte installerats korrekt:

  Ladda upp Smart Textile-applikationen på nytt.

  • Enheten fungerar inte:

  Kontakta det företag som har levererat enheten till dig.

  • Din smartphone är inte ansluten till ett WIFI- eller mobilnätverk

  Kontrollera din WIFI-anslutning eller mobilnätet i parametrarna för din smartphone.

  • De data som lagrats på enheten har ännu inte överförts

  Tryck på knappen “Shut down” (Stäng av) och ” programmet kommer att fortsätta med överföringen av de data som finns lagrade på enheten och kommer sedan att stänga av enheten när 100 % av minnet är tillgängligt. Kontrollera att Bluetooth och WIFI fortfarande är aktiverade för en perfekt dataöverföring.

   

  Om programmet inte visar 100 % tillgängligt minne betyder det att Bluetooth eller WIFI har kopplats bort under den senaste dataöverföringen, en del data har inte överförts. Du måste aktivera enheten genom att slå på programmet enligt standardanvändningsvillkoren (Bluetooth & WIFI & smartphone på mindre än 2 meters avstånd från enheten) och sedan måste du “stänga av” enheten från programmet för att möjliggöra dataöverföringen, genom att hålla smarttelefonen nära din enhet med Bluetooth och WIFI anslutna.

  TVÄTTA T-SHIRTEN

  • I en tvättmaskin

  Du kan tvätta din t-shirt i tvättmaskinen i en fin cykel vid högst 40 °C och högst 400 varv per minut. Blek inte din t-shirt, torka den inte i tumlare, stryk den inte, kemtvätta den inte, använd inte en tvättboll, låt inte din t-shirt torka i solen eller på en radiator.

  • För hand

  Du kan tvätta din t-shirt försiktigt för hand vid högst 40 °C. Krama försiktigt på t-shirten, utan att vrida den. Blek inte din t-shirt, torka den inte i tumlare, stryk den inte, tvätta den inte kemtvätt, använd ingen tvättboll, låt inte din t-shirt torka i solen eller på en radiator.

  Din t-shirt har en livslängd på 40 tvättar. Efter denna tid ska du sluta använda din t-shirt.

  Vi rekommenderar att du tvättar tröjan var 72:e timme.

  Låt T-shirten torka platt, utomhus. Torka den inte i torktumlare, låt den inte torka i solen eller på en radiator.